Enligt TT:s statistik har akutsjuksköterskorna i övre Norrland haft en genomsnittlig löneökning på 23,8 procent mellan åren 2005 och 2009.

Vårdfokus bad Vårdförbundets egen utredningsavdelning att kontrollera siffrorna. Då blev löneökningen för samma grupp sjuksköterskor endast 15,3 procent under samma tidsperiod. Det skiljer alltså drygt tio procentenheter från de uppgifter som TT presenterat.

Olika statistik

TT har utgått från Statistiska centralbyråns, SCB:s,  statistik. Men enligt utredaren Yen Ngo på Vårdförbundet går det  inte att använda SCB:s statistik för att göra den typen av jämförelser över tid.

I SCB:s underlag kan antalet personer inom en viss yrkesgrupp variera stort från år till år. Under 2005 finns det ingen uppgift alls över hur många akutsjuksköterskor resultatet baseras på.

Det är inte heller samma personer som tillfrågas av SCB från ett år till ett annat. Det är inte ens säkert att de har samma villkor. Ena året kan det vara enbart sjuksköterskor inom privat sjukvård som ingår i statistiken, nästa kan de arbeta i offentlig vård.

Dessutom räknar SCB, förutom grundlönen, även in olika tillägg, exempelvis för arbete på obekväma arbetstider.

Bara grundlönen

I Vårdförbundets statistik räknas endast grundlönen. För akutsjuksköterskorna i Övre Norrland var den i genomsnitt 23 346 kronor år 2005. Fyra år senare var deras lön uppe i 26 910 kronor, vilket ger en löneökning på 15,3 procent.