Det är inte ovanligt att personer med utvecklingsstörning har svårt att uttrycka smärta. De kanske är tysta eller arga, vilar mycket och har svårt att kliva i och ur sin säng eller att ta sig fram utan rullator. Så var det i Uddevalla.

Inspirerad av ett smärtbedömningsinstrument som sjuksköterskor i kommunens äldrevård hade utvecklat, började LSS-sjuksköterskan Margareta Lunde-Martinson för några år sedan att fundera över om inte en del av de utvecklingsstörda också hade smärtor som de inte kunde uttrycka. Och om det skulle gå att göra något åt det.

Sagt och gjort. Hon började med att utbilda personalen och efterhand växte ett bedömningsinstrument anpassat för de utvecklingsstörda fram. Sedan ett par år tillbaka är all personal som arbetar i boendena utbildade och flera av de boende har fått hjälp med smärtlindring.

Utmärkelsen Årets smärtsjuksköterska får hon ta emot på den nationella smärtkonferens för sjuksköterskor som Dagens medicin anordnar i huvudstaden i dag.

Kontakta Margareta Lunde-Martinson:

0709-376 960 eller margareta@smartbojen.se