I går berättade vi om personalens farhågor inför kommande neddragningar på Maria Ungdoms slutenvård.  Åsa Magnusson, biträdande verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, dit Maria Ungdom tillhör, förstår oron.

– Det finns alltid en oro inför organisationsförändringar. Men vi försöker att förebygga den med utbildningar, till exempel om tvångsvård och internt och externt kunskapsutbyte, säger hon.

Anledningen till att Maria Ungdom skär ner på antalet slutenvårdsplatser för att i stället satsa på öppenvård är att beläggningen har varit dålig. För många sängar har stått tomma, enligt Åsa Magnusson.

– Vi måsta anpassa antalet platser efter hur stora ungdomskullarna är. Mellan 1994 och 1997 föddes få barn. Vi har inte underlag för två slutenvårdsavdelningar.

Tror på vård nära hemmet

Men det är inte den enda anledningen till att slutenvårdsplatserna ska minskas. Ledningen för Maria Ungdom vill också satsa på öppenvården för att man tror på vård så nära hemmet och familjen som möjligt.

– De ungdomar som tidigare har lagts in för utredning kommer i stället att utredas i öppenvården. Dessutom ska vi lägga ner mer arbete på att samarbeta med nätverk omkring ungdomarna, säger Åsa Magnusson.

För det anser hon att det behövs en annan kompetens än den som mentalskötare besitter, därför kommer öppenvården att bemannas med andra yrkesgrupper. Nätverksarbete, utredningar, vårdplaner – det kräver de specialistkunskaper som psykologer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor har.

Om det är ett krav från beställaren, som ledningen har hävdat inför personalen, vill inte Åsa Magnusson gå in på.

– Det finns saker i avtalet med beställaren som pekar mot att de vill ha specialistkompetens, men jag vill inte gå in på det närmare eftersom avtalet inte är påskrivet ännu.

Vårdförbundets förtroendevalda, Lena Elfström, sa i gårdagens artikel att sjuksköterskor med specialistkunskaper inom psykiatri och erfarenhet inom beroendevård inte går att uppbringa. Det är inte något som ledningen på Maria Ungdom oroar sig för.

– Så är det om man ser till hela landet, men vi har relativt sett haft det lite lättare att rekrytera. Vi försöker också att stimulera de sjuksköterskor vi har att specialistutbilda sig, säger Åsa Magnusson.

"Jätteansvar som arbetsgivare"

Nyutbildade sjuksköterskor som gråter för att de inte visste vad som väntade dem när de anställdes är inte heller något som biträdande verksamhetschefen ser framför sig.

– Det är ett jätteansvar vi har som arbetsgivare att bemanna verksamheten så att vi kan ha introduktionsprogram för nyanställd personal, säger Åsa Magnusson.

Vad som väntar de elva mentalskötare som ska omplaceras kan inte Åsa Magnusson svara på. Var de ska arbeta är inte klart ännu. När omorganisationen ska införas är inte heller riktigt klart. Planen var den 1 mars men oenigheten i mbl-förhandlingarna har gjort att det har fördröjts.

–  Vi räknar med att meddela ett nytt datum om ungefär en vecka.