Kvinnan har arbetat i Västafrika och fördes till infektionsklinikens högisoleringsenhet på måndagen. Sjukhuset bedömer hennes tillstånd som stabilt och hennes liv är inte hotat.

Enligt Landstinget i Östergötland finns det ingen risk för att allmänheten eller andra patienter på sjukhuset ska smittas.

Lassafeber sorterar under virala hemorragiska febrar (VHF) och sprids via luften. Dödligheten vid dessa sjukdomar är vanligtvis mycket hög.

Första fallet sedan 1990

Det senaste rapporterade fallet av VHF-smitta i Sverige är från 1990. Den drabbade mannen hade enligt Smittskyddsinstitutet ådragit sig smittan i Kenya och överlevde trots mycket svåra sjukdomssymtom.

Sedan dess upprätthåller just Universitetssjukhuset i Linköping en beredskap för att omhänderta patienter med misstänkt VHF.