Arbetsgivarens förslag liknar det i Malmö som Vårdfokus berättade om i förra veckan, bortsett från att sjuksköterskorna i Skellefteå ska få behålla sina geografiska ansvarsområden. 

Fem blir fyra

Vårdförbundets medlemmar i Skellefteå har en längre tid protesterat mot förslaget som är tänkt att börja gälla den första oktober. Dels blir det fyra sjuksköterskor på fem områden, vilket är färre än i dag, dels anser de att de inte kommer att kunna arbeta lika nära patienterna som de gör i dag.

De kommer också att tillbringa väsentligt mer tid i sina bilar, i stället för hos vårdtagarna.

– Det är rätt uppenbart att det blir sämre vård. Sjuksköterskorna får mindre tid hos vårdtagarna och sämre kännedom om dem. Arbetssättet blir mer konsultativt när sjuksköterskorna ska förlita sig på andras bedömningar, säger Sonny Bergmark på Vårdförbundet till Vårdfokus.

Dygnets alla timmar

Äldreomsorgsschefen Berit Silverlind säger i dagens Norra Västerbotten att man vill utnyttja sjuksköterskorna där de behövs som bäst just den natten. De blir också ett team, och med mindre ensamarbete hoppas hon att det blir lättare att rekrytera nattsjuksköterskor.

– Vår profession är omvårdnad men vi har ytterst lite tid hos vårdtagarna. Varför inte anställa nattsjuksköterskor på alla särskilda boenden i stället för andra kompetenser. Sjuksköterska på alla särskilda boenden, dygnets alla timmar är vårt slagord, kontrar Sonny Bergmark.

Drygt 1 200 vårdtagare i kommunens boenden berörs av förslaget. Ett samverkansmöte är bestämt till den 25 mars.