När primärvården i Södra Älvsborg och Västra Götalandsregionen nekade mannen att ta del av sin dementa mammas journaler överklagade han beslutet till Kammarrätten. Han påpekade att han är nära anhörig och att mamman inte kan godkänna hans begäran eftersom hon inte förstår vad saken gäller.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar att det av journalhandlingarna framgår att kvinnans barn haft kontakt med hennes läkare och annan personal på vårdcentralen i hemorten vid flera tillfällen.

Periodvis har kvinnan också bott hos en av sönerna. Hennes barn måste därför anses känna till allt väsentligt i sin mammas sjukhistoria, diagnoser och övriga förhållanden.  Därför anser kammarrätten att handlingarna kan lämnas ut till sonen utan att mamman eller någon av hennes närstående lider men.