Att medlemmarna ska tänka på sin hälsa och på patientsäkerheten genom att se till att ta rast är en fråga som Vårdförbundet har drivit i snart ett år. Vid ett par tillfällen tidigare har lokala avdelningar uppmanat sina medlemmar att ta ut sina lagstadgade raster.

Nu är det dags igen. Den här veckan gör flera avdelningar extra många aktiviteter kring rastkampanjen.

Flygblad i Stockholm

– I dag bjuder vi på rastmassage i entrén och delar ut flygblad där vi uppmanar patienter och anhöriga att fråga de anställda om de har haft tid att ta rast i dag, berättar Marianne Kock, ordförande i avdelning Karolinska Huddinge.

I morgon kommer förtroendevalda från Vårdförbundet att gå runt på sjukhusets avdelningar och prata med dem som arbetar kväll och natt om deras möjligheter att ta rast och om arbetstider generellt.

Lunchmöte på Järna vårdcentral och flygbladsutdelning på Södertälje sjukhus är andra exempel på aktiviteter i Stockholmsområdet.

Lunchmöten i Skåne och Värmland

I Jönköping uppmanar Vårdförbundet sina medlemmar att lämna sina arbetsplatser när de tar rast den här veckan, i stället för att bara ta måltidsuppehåll eller kortare raster.

Västernorrland har också kampanjer över hela länet och i Skåne och Värmland blir det lunchmöten på flera sjukhus under veckan. I Skåne har man regelbundet haft den typen av lunchmöten runt om i regionen. I fortsättningen kommer man även att engagera de sjuksköterskor som arbetar i kommunerna. 

Motioner om hållbart arbetsliv

Av 120 motioner till Vårdförbundets kongress den 5 maj handlar hela 50 stycken om ett hållbart yrkesliv. Arbetstiderna är också en av de viktigaste frågorna i avtalsförhandlingarna med SKL, Sveriges kommuner och landsting, som nu har gått in i slutskedet.

Med rast-kampanjen vill Vårdförbundet lyfta fram att en pressad arbetsorganisation med ständiga överbeläggningar, bristfällig bemanning och svårighet att ta rast inte bara är ett hot mot personalens hälsa utan också riskerar patientsäkerheten.