Det är Region Dalarna som väckt frågan och som redan inlett arbetet med att förändra regionens varumärke. Men en minst lika intressant fråga är hur förslaget kommer att tas emot i ett landsting där fokus just nu ligger på att få ekonomin i balans.

Senast i februari beslutade landstinget att införa ett omedelbart anställningsstopp. Stoppet beskrevs då som en ”nödvändig åtgärd”.

30 miljoner

Landstinget har nämligen räknat ut att det kommer att kosta 15 miljoner kronor att genomföra en omprofilering efter den nya logotypen – bara för landstinget. Om kommunerna ska genomgå samma metamorfos kan slutnotan mycket väl hamna på det dubbla – 30 miljoner kronor.

Till det ska läggas de 422 000 kronor som det har kostat att ta fram den nya grafiska profilen.

Beslut återstår

Än så länge har omprofileringen av regionens varumärke inte nått längre än till politisk nivå. Innan något beslut tas måste frågan behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Enligt Lena Sterner, informationschef på landstinget, kan det röra sig om världens dyraste dalahäst, skriver Dalarnas tidningar.