Att få bra bilder vid datortomografi med så låga strålningsdoser som möjligt är en grannlaga uppgift.

I Göteborg har en forskargrupp, med bland andra sjukhusfysikern Kerstin Ledenius, använt bilder från redan genomförda undersökningar för hitta rätt nivå.

Det som är så bra med metoden är att inga patienter behövde genomgå datortomografiundersökningar i forskningssyfte.

Låga strålningsnivåer redan tidigare

Genom att i redan befintliga bilder simulera olika stora sänkningar av röntgenstrålningen, som granskades i blindo, kunde forskarna hitta den lägsta stråldosnivå som ger bästa möjliga bild.

I vissa fall var bilderna som studerades redan tagna med lägsta möjliga stråldosnivå, eftersom man vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus redan tidigare strävar efter att använda så låga stråldoser som möjligt.

Därmed har studiens resultat generellt sett inte lett till några dramatiska sänkningar, berättar Kerstin Ledenius. Men nu hoppas hon att andra tar efter och sänker sina stråldoser till lägsta optimala nivå.

Barnen är känsligast - och viktigast

Det går att sänka stråldoserna vid datortomografi även på vuxna.

– Men vi började med barnen eftersom de är känsligare för strålning än vuxna, säger Kerstin Ledenius som försvarade sin doktorsavhandling i fredags.