I sjukhusets nyhetsbrev granskar läkaren Marcus Carlsson en tredimensionell bild av en patients hjärta och konstaterar att den nya kameran är överlägsen. Den visar ett hjärtstopp på baksidan av en patients hjärta. Det klarar inte den gamla kameran.

Skånes universitetssjukhus i Lund är först i Norden med den nya kameran som främst kommer att användas på yngre patienter där den mindre mängden strålning har störst betydelse för att minska cancerrisken.  Den gamla kameran ska dock uppgraderas till att också ge lika låga doser. Men undersökningstiden förblir densamma.