Det nytecknade kollektivavtalet gäller tills vidare och är inte nivåbestämt.

I en bilaga preciseras hur den lokala löneprocessen ska gå till. Här framhålls bland annat vikten av kompetensutveckling för de anställda och att lönerna ska sättas med hänsyn till företagets ekonomiska förutsättningar och den anställdes bidrag till verksamheten.

Krav på löneprocessen

Initiativförmåga, idérikedom och innovationskraft är exempel på värdefulla egenskaper som ska ge avtryck i lönekuvertet, enligt avtalet.

Om inte avtalet följs kan Vårdförbundets medlemmar, via sin lokala förening, be om centrala förhandlingar.

I dagsläget är det bara ett bolag, Scandinavian Air Ambulance, som är kopplat till avtalet.