Forskarna har i tio år följt barn mellan 10 och 59 år och sett att det finns en ökad dödlighet framför allt hos yngre barn som har mist en förälder. Störst risk löper barn som har förlorat sin mamma; bland dem är risken att dö nästan fördubblad jämfört med jämnåriga.

Men även om en fördubbling låter mycket ska det jämföras med att antalet yngre barn som förlorar en förälder är litet. Fast det är ändå viktigt att visa att det finns problem som vården behöver ta itu med, anser Mikael Rostila, en av forskarna bakom studien.

Anhöriga behöver tas omhand bättre

Störst risk för konsekvenser på hälsan löper barn vars förälder har dött oväntat.

- När en förälder dör plötsligt kanske det inte finns något stöd alls för de anhöriga – och då är unga barn särskilt utsatta. Vi vill med studien visa att omhändertagandet av anhöriga inom vården behöver bli bättre, säger han.

På Karolinska sjukhusets centralintensiv i Solna utanför Stockholm finns inget särskilt program för omhändertagandet av barnen när en förälder dör.

- Vi tar hand om de anhöriga i samband med att patienten dör, och förmedlar kontakt med kurator. Men för övrigt har vi inget särskilt omhändertagande. När en förälder till ett barn dör finns också oftast en förälder kvar i livet, säger Maria Anckers, som är chefssjuksköterska.