– Jag kan säga så mycket som att en av mina käpphästar är att det inte är mycket bevänt med vården om man inte också får den medicin man behöver. Det måste betraktas som en helhet. Men ännu har vi inte kommit ända fram där, om jag säger så, säger Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen och med i utredningens expertgrupp, till Läkemedelsvärlden.

Papperslösa som får läkemedel utskrivna på recept får inga subventioner utan måste betala fullt ut för medicinen, vilket många inte har råd med.

Utredaren Erna Zelmin, till vardags generaldirektör på Rättsmedicinalverket, säger till tidningen att frågan är komplicerad  och hon känner sig övertygad om att utredningsgruppen kommer att få kritik oavsett vilket förslag den än kommer att lägga fram.