Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen inom cancervården när det gäller insjuknande och överlevnad efter en cancerdiagnos. Den statistiska rapport som uppdraget har resulterat i visar att 3 000 förtida dödsfall under en femårsperiod skulle kunna undvikas om de socioekonomiska skillnaderna utjämnades.

Orsakerna behöver analyseras

– Vi vet inte om det beror på sjukvården eller att man i lägre socioekonomiska grupper söker vård senare eller i mindre omfattning. Även olikheter i exponeringen för riskfaktorer för cancer och livsstil kan påverka. Men vi ser ett behov av skyndsam analys av orsakerna, säger Åsa Klint, utredare på Socialstyrelsen.

Skillnaden i överlevnad mellan olika socioekonomiska grupper är tydliga. Socialstyrelsen ska fortsätta att analysera tidpunkten för diagnos, annan allvarlig sjukdom i befolkningen samt tillgång till behandling och stöd efter behandlingen.