Vårdfokus har skrivit om den väntade omorganisationen på Maria Ungdom och om personalens oro. Ledningen har beslutat att minska antalet slutenvårdsplatser och omplacera elva erfarna mentalskötare. Men att åtta sjuksköterskor ska ersätta dem, som Vårdfokus tidigare fick uppgift om, stämmer inte.

I onsdag höll arbetsgivaren ett informationsmöte. Då visade det sig att det personaltillskott som väntar är en receptionist och en telefonrådgivare.

Personalen är fortfarande orolig. Vårdkvaliteten har sänkts efter en tidigare omorganisation, sjuksköterskor har slutat och redan nu är det svårt att få personal med specialistkompetens.

Svårt att rekrytera

Sjuksköterskan Fredrik Pettersson efterlyser ett större intresse hos politikerna av att ta reda på hur deras beslut drabbar patienterna. Själv kommer han förmodligen att lämna sitt arbete på Maria Ungdom

– Jag ställer inte upp på att tvångsvård införs samtidigt som man skär ned på resurserna. Det blir farligt både för personal och för patienter, säger han.

Arbetsgivarnas lugn när det gäller möjligheterna att rekrytera kompetent personal delas inte av sjuksköterskorna på Maria Ungdom.

– Det förvånar mig att arbetsgivaren inte är orolig. Vi har en sjukskötersketjänst ledig nu och fem sökanden – de flesta saknar specialistkompetens. Det finns inte tillräckligt många specialistutbildade sjuksköterskor, säger Johanna Fredholm.

När två avdelningar minskas till en går det inte längre att hålla i sär ungdomar som befinner sig i olika skeden av sitt missbruk, enligt personalen. Dessutom tillkommer nu en grupp ungdomar som ska tvångsvårdas.

Vad vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, kommer att innebära för vårdmiljön har personalen inte fått någon information om ännu.  Men mentalskötaren Renée Pamp tror att mentalskötarnas erfarenhet och muskelstyrka kommer att behövas.

– Man kan inte dra ned på personalen samtidigt som man vårdar sämre patienter. Vi behöver redan i dag hålla fast och ibland brottas med ungdomarna. Tvångsvården kommer att innebära att hot och våld ökar. Fler utagerande patienter än de vi har i dag håller vi inte för, säger hon.

Färre på nätterna

Renée Pamp arbetar natt. Hittills har de varit fem mentalskötare och en sjuksköterska på natten. Efter omorganisationen kommer de att vara tre mentalskötare och en sjuksköterska.

–  Det kommer att bli svårt. Det är nätterna som är dramatiska hos oss. Då kommer socialtjänst, polis och ambulans med ungdomar som är kraftigt berusade eller narkotikapåverkade, och då kommer föräldrar i kris. Man kommer inte mitt i natten om det inte är något galet, säger Renée Pamp.