– Man vet väldigt lite om vad som påverkar de här förändringarna i psykisk ohälsa, säger Petra Löfstedt, utredare på Statens folkhälsoinstitut, som kommit med ett första resultat från studien ”Skolbarns hälsovanor”.

Sedan mitten av 1980-talet, då man började studera 15-åringarnas livsvanor och hälsa, har nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter bland unga fördubblats.

Nya siffror visar nu att ökningen av ungdomarnas psykiska besvär planat ut, både bland flickor och pojkar.

– Men det är viktigt att påpeka att siffrorna fortfarande är väldigt höga, både när man jämför med de första mätningarna och jämfört med övriga nordiska länder.

Finska ungdomar mår bättre

Exempelvis uppger nästan 30 procent av de 15-åriga flickorna i Sverige att de känt sig nere minst en gång i veckan, medan bara hälften så många flickor i Finland uppger samma sak.

Vissa studier pekar på samband med ungdomsarbetslöshet och psykisk ohälsa bland unga. Men varför 15-åringar mår sämre i Sverige än i övriga Norden finns det lite kunskap om.

–  Ny forskning är på gång, något vi verkligen välkomnar, säger Petra Löfstedt.