Att kronisk stress och våld i nära relationer skulle kunna ha ett samband med PMDS har föreslagits i ett fåtal studier, men enligt en doktorsavhandling som läggs fram vid Uppsala universitet nästa vecka finns det inget som styrker det.

PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom, är svårare premenstruella besvär än det som man i dagligt tal kallar PMS. Mellan tre och åtta procent av kvinnorna i fertil ålder drabbas av PMDS.

– Det verkar vara de kvinnliga hormonerna progesteron och östrogen och dess fluktuation över menscykeln som är de viktiga symtomutlösande faktorerna för PMDS. Kronisk stress och utsatthet för fysiskt och/eller psykiskt våld förefaller vara mindre relevant, säger doktoranden Birgitta Segebladh om sin avhandling.