Frågan om papperslösas rätt till vård har diskuterats länge och flera landsting har redan tagit egna beslut om att ge vård till papperslösa och gömda. Men nu lovar regeringen alltså att ta fram ett förslag som ska utvidga rätten till vård till att omfatta fler.

Inväntar utredning

Exakt hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut är ännu oklart. Regeringen inväntar en pågående utredning som ska vara klar i maj, men socialminister Göran Hägglund gjorde vid dagens presskonferens klart att hans utgångspunkt är att rätten till vård ska omfatta alla.

– Det här är viktigt för alla som berörs, men det är också en viktig signal till alla som arbetar inom vården att vård är en rättighet som omfattar alla. Jag vet att många som arbetar inom vården i dag ställs inför svåra etiska dilemman när de själva har fått ta beslut om de ska ge vård till papperslösa, sade Göran Hägglund.

Moderaterna gav efter

Frågan om papperslösas rätt till vård har delat regeringen tidigare. Det är moderaterna som har bromsat. Men nu går man alltså de andra tre partierna till mötes.

– Vi vill markera att vi har lyssnat på våra vänner i alliansen när det gäller det här området eftersom alla tre har gjort klart att det är en väldigt viktig fråga för dem, sade statsminister Fredrik Reinfeldt.

Miljöpartiets språkrör nöjd

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand anser att överenskommelsen om migrationspolitiken leder till större öppenhet och mångfald. Hon är särskilt nöjd med att frågan om de papperslösas rätt till vård nu är löst.

– Vi är väldigt glada över att regeringen nu ställer upp på den linje som vi har drivit sedan länge, sade Maria Wetterstrand.