På torsdagen meddelade regeringen att direktiven spikats för en utredning om samlad patientlagstiftning. I dag finns patientens rättigheter spridda över olika delar av lagboken.

Dessutom saknas enligt socialdepartementet vitala delar när det gäller patientens rättigheter och ställning i sjukvården.

Konkreta förslag

Direktivet nämner flera konkreta förslag som ska utredas. Några av dem är förenklade möjligheter att söka vård i andra landsting, hur patienten ska få mer inflytande över sin patientjournal samt tydligare krav på vårdupplysningstjänster.

Utredaren ska också föreslå hur regionala skillnader i vårdinnehåll och vårdresultat ska hanteras så att män och kvinnor i olika delar av riket ska kunna erbjudas en likvärdig och jämlik tillgång till vård av god kvalitet.

Senast den 1 januari 2013 ska utredaren redovisa sina resultat.