– I underlaget preciseras syftet: bättre arbetsmiljö, lättare att rekrytera, god tillgänglighet och hög patientsäkerhet. Vi kan inte se att det blir så. Tvärtom, säger sjuksköterskan Astrid Holmlund efter ett medlemsmöte som Vårdförbundet har haft med sjuksköterskorna. 

Som Vårdfokus tidigare har berättat ska nattsjuksköterskorna i Skellefteå stationeras på ett boende inne i centrala Skellefteå. En av dem ska samla in rapporter från de olika områdena och dela ut arbetsuppgifter till sina kollegor. De berörda sjuksköterskorna är emot förslaget.

Enligt Astrid Holmlund är vårdtagarna för dåliga för att kunna larma själva. Med den nya ordningen skapas en mellanhand till  mellan vårdtagaren och sjuksköterskan, utöver vårdpersonalen –  den rådgivningssjuksköterska som ska dela ut uppdragen.

– Vi tappar kontrollen totalt, det blir nästan löjligt att tala om omvårdnad. Sjuksköterskor är skolade i att vårdtagaren kommer i första hand, men så blir det inte nu, säger Astrid Holmlund.

–  När jag började i yrket visste jag precis hur det var fatt med varenda vårdtagare. Och i dag kan vi ofta bedöma på telefonsamtalet hur det är eftersom vi känner personalen.

Nattvinterkörning oroar

Det sjuksköterskorna främst är emot är att de blir en färre när en av dem ska sitta vid datorn och ge rådgivning. Den enda fördelen med förslaget som de kan se är att de alla får samma arbetsledare.

Men enligt Astrid Holmlund blir det mer arbete på distans när de samlas centralt samtidigt som de behåller sina jourområden. Många är oroliga för rådgivningsdelen i arbetet. Eftersom den roterar måste alla vara inskolade på alla områden.

Det blir också mer körtid när alla ska utgå från centrala Skellefteå och när fyra tillsammans ska passa i det femte området.  Flera gruvar sig för snöstorm och mörker.

– Utryckningstiden ska vara 30 minuter men det inser nog alla att det inte kan fungera på vintern. Och vad gör man om bilen stannar på landsvägen i 37 minusgrader? undrar Astrid Holmlund.  

Hoppas bli utköpt 

– Mina kolleger mår mycket sämre än jag av det här. En som bor och har sitt arbetsområde fyra mil från Skellefteå ska först ta sin bil in till staden och sedan ut igen med kommunens bil. Efter arbetspasset måste hon tillbaka och hämta sin bil.

Att Astrid Holmlund säger att hon gruvar sig mindre än de andra har flera skäl. Med två kilometer mellan sina boenden brukar hon ta cykeln när vädret tillåter och taxi på vintern eftersom hon saknar körkort.

– Och jag har bara åtta månader kvar till pensionen när den nya modellen börjar och en del krämpor dessutom. Så jag räknar med att bli utköpt, konstaterar hon.

Den 25 mars ska Vårdförbundet samverka med kommunen om organisationsförändringen.