Problemet med resistens rör såväl människor och djur som livsmedels- och miljösektorerna. Samverkan på alla nivåer och mellan alla aktörer är därför en förutsättning för att arbetet mot resistens ska få framgång, anser Socialstyrelsen.

Den nationella plattform som myndigheten nu skapar i kampen mot resistens ska ta fram en nationell handlingsplan och en nationell kommunikationsstrategi.

Plattformen ska bli ett stöd för samordning både på lokal, regional och internationell nivå, där Socialstyrelsen anser att Sverige bör behålla sin ledande roll i det globala arbetet mot antibiotikaresistens.

Den nya strategin är följden av en uppföljning av dagens resistensbekämpning  och slutsatserna av  en workshop som Socialstyrelsen arrangerade i december.