Natten till torsdag slogs värmen ut i delar av centrala Kiruna efter ett fjärrvärmeavbrott. Läckan är ännu inte lokaliserad och i värsta fall kan värmen strypas även till Kiruna sjukhus.

– De byggnader som drabbats ligger ungefär 15 meter högre upp än vi, så ännu har vi värme här, säger sjukhuschef Göran Millebrand.

Liten risk

Även om sannolikheten är liten att sjukhuset drabbas – verksamheten är prioriterad och dessutom finns en oljeeldad panna att koppla på i nödfall – pågår en febril verksamhet inför ett eventuellt värsta scenario.

– Då måste vi utrymma. Bakjourerna håller just på att bedöma hur många av våra 42 patienter som behöver fortsatt vård. Samtidigt har vi kontaktat andra sjukhus i Norrbotten för att se vilken kapacitet de har att ta emot våra patienter, säger Göran Millebrand.

Om en evakuering blir nödvändig kommer alla tillgängliga transportmedel – helikopter, ambulans och vårdbil – att användas.