I förhör har sjuksköterskan förklarat att hon kände till att hon inte fick läsa journalen men att hon var nyfiken på hur det gick med behandlingen av kvinnans sjukdom. Hon poängterade också att ingen information spridits vidare.

Det var dock uppgifter från anhöriga som fick den drabbade kvinnan att fatta misstankar mot sjuksköterskan. När sjukhuset sedan kontrollerade sina loggfiler upptäcktes att sjuksköterskan hade loggat in i journalen vid minst 33 tillfällen mellan mars och maj 2009.

Ingen vårdrelation

Eftersom hon inte hade någon vårdrelation med kvinnan som journalen handlade om hade sjuksköterskan inte heller rätt att läsa den.

Tingsrätten skriver i sin dom att brottet var mycket integritetskränkande. Sjuksköterskan döms att betala 120 dagsböter á 280 kronor, vilket sammanlagt blir 33 600 kronor.

Hon får däremot behålla sitt jobb.

- Även om brottet var allvarligt så ansåg vi vid en samlad bedömning att hon kunde ha kvar sin tjänst, säger personalchefen Lisbeth Hedenus.