Bristen på sjuksköterskor i Västmanland är närmast akut på vissa ställen. De viktigaste anledningarna tycks vara låga löner och individuella avtal som inte är särskilt individuella.

– Vi har bland de lägsta lönerna i landet, som lägst börjar man på 20 300 i ingångslön, säger Carina Sehlin, styrelseledamot i Vårdförbundet Västmanland.

Övertiden på max

Den dåliga arbetsmiljön beror enligt Vårdförbundet på personalbrist, ständiga överbeläggningar och ledningens sätt att hantera detta: Kortare men fler pass, övertidsuttag på maxnivå, inga nya heltidstjänster, särskilda sommaravtal.

– Vi jobbar 150 procent varje vecka i princip. Ledningen försöker lösa det med att komma överens med sjuksköterskor om att köpa deras semester, men där ingår obligatoriska nattpass, trots att sommaravtalen ska vara individuella att förhandla om, vilket gör att man sliter ut sig.

Landstingets personaldirektör Lena Tell kommenterar kritiken med att man arbetar stenhårt för att klara balanskravet och effektivisera verksamheten.

Sommaravtal nödvändiga

– Jag vill betona att våra medarbetare ska ha semester i enlighet med lagstiftning och kollektivavtal. Men det kan uppstå situationer där vi inte hittar andra lösningar, säger hon.

Hur anser Vårdförbundet att man ska hantera situationen mot bakgrund av landstingets ekonomi?

– Jag vet att ekonomin är ansträngd men det kan inte vara arbetstagarens ansvar att hitta en lösning. Även om ekonomin är en förutsättning för att bedriva vård får det inte gå ut över personalens hälsa, säger Carina Sehlin.

– Om pengarna inte räcker till kanske de borde fundera på hur mycket vård de ska erbjuda. Vi i Västmanland ligger bra till, mitt i Sverige, med många andra landsting och sjukhus i närheten.