– Det är väldigt hög sjukfrånvaro, personalen är trött och utarbetad och det känns helt ohållbart.

Det säger sjuksköterskan Gudrun Strömgren till Sveriges Radios Upplandsnytt.

Hon är den som drog igång protestlistan mot besparingarna som nu har undertecknats av ett 40-tal sjuksköterskor och undersköterskor.

Protestbrevet har gått till Erik Weiman (M) som är ordförande i landstingsstyrelsen.

Landstinget har beslutat att Akademiska sjukhuset måste genomföra besparingar för att minska sitt underskott med 300 miljoner de närmaste två åren. Det är inte möjligt, anser de som har undertecknat protestbrevet.

– Vården blir ju lidande och det känns inte alltid patientsäkert. Jag hoppas de inser att det är människoliv som det här handlar om. De måste utöka budgeten när det är som det är nu, de har redan gjort en massa besparingar, säger Gudrun Strömgren till Upplandsnytt.

Erik Weiman säger att han kommer att träffa de anställda på avdelningen och lyssna till vad de har att säga, men han har inga planer på att skjuta till mer pengar eller minska underskottet i långsammare takt.