Infektionskliniken, operation och akuten på Centralsjukhuset i Karlstad. Alla har de råkat ut för missnöjd personal och till och med uppsägningar på grund av den dåliga arbetsmiljön. Nu har turen kommit till barn- och ungdomsavdelningen.

Oro i leden

Det senaste året har åtta av 24 specialistsjuksköterskor på avdelningen valt att säga upp sig. Situationen är enligt dem ohållbar. Uppgivenhet, oro, underbemanning och osäkerhet präglar verksamheten.

Sjuksköterskorna har nu skickat ett brev till landstinget där de vill ha svar bland annat på hur sommarbemanningen ska lösas och hur man ska komma till rätta med glappet mellan läkare på väg i pension och yngre oerfarna på väg in.

Har pågått länge

De skriver också att redan för två år sedan visade en enkätundersökning att personalen på avdelningen inte mådde bra. En hälsokontroll visade också att många led av stressymptom. Men att inget gjordes för att utreda varför.

– I stället säger ledningen att vi ska återkomma med förslag på förbättringar, men det är ju det vi har gjort, säger Marie Olsson, barnsjuksköterska vid avdelningen.

Högre grundbemanning

Marie Olsson syftar på enkätundersökningen 2009 där sjuksköterskor ombads peka ut förbättringsområden. Högre grundbemanning, högre lön och bättre läkarkompetens var några av önskningarna. Då som nu.

I ett svarsbrev skriver verksamhetschef Mariana Dahlstedt att några besked inte finns att ge ännu angående sommaren men att hyrbolag kan bli en nödlösning. Hon skriver också att lönefrågan ligger på en helt annan beslutsnivå och att det finns intresserade läkare på väg in i verksamheten.