Sjuksköterskans uppgift blir att komma in i samtalet i samband med akuta vårdfall. Den nödställde eller uppringaren kan då få råd och stöd i den akuta situationen i väntan på att ambulans kommer fram till platsen.

Medicinskt specialistcenter, MSC, blir en del av SOS-centralen i Malmö och väntas komma i gång inom ett år. Fullt utbyggt kommer det att hysa 15 sjuksköterskor som kopplas in när någon ringer nödnumret 112 i samband med ett akut vårdfall.

Specialistutbildning meriterande

– Vi börjar rekrytera sjuksköterskor nu. Minimikravet är tre års erfarenhet inom någon form av akutsjukvård. Har man formell specialistutbildning är det förstås meriterande, säger Chatarina Björdal, vårdchef vid SOS Alarm i Malmö.

Vad har ni för erfarenheter från Stockholm, Göteborg och Skellefteå?

– Dessa centra är fortfarande i sin linda så vi har inte hunnit etablera någon forskning kring hjälpen. Det finns alltså inga siffror att dra fram, men det man kan säga är att extra kompetens alltid är behjärtansvärd, säger Chatarina Björdal.

Inom SOS Alarm är totalt cirka 100 medarbetare sjuksköterskor.