– Vi har fått många samtal från upprörda barnmorskor. Hur ska sjukhusens mödravårdsmottagningar hanteras och vad händer med barnmorskorna? De har inte fått någon information, säger Thomas Lundström på Vårdförbundet i Skåne.

Förståelsen kan försvinna

Alla Skånes kvinnokliniker har mödrahälsovårdscentraler eller barnmorskemottagningar knutna till sig. Många av barnmorskorna delar också sin arbetstid mellan mödravården och kliniken. Det ger en stor förståelse för de olika verksamheterna som barnmorskorna befarar nu kommer att försvinna.

Beslutet att utestänga kvinnoklinikerna från möjligheten att bli ackrediterade innebär att ansvaret för mödrahälsovården lyfts över till primärvården. Varje ackrediterad mödrahälsovård ska förutom barnmorskor också ha en gynekolog som medicinskt ansvarig. Men på flera håll i Skåne finns det enligt barnmorskorna ingen med rätt specialistkompetens.

Barnmorskor som startar eget

Regionrådet Gilbert Tribo (FP) hävdar att beslutet, som togs sent i processen, att inte låta kvinnoklinikerna bli ackrediterade har tagits för att förbättra för kvinnorna, genom producent- och konkurrensneutralitet.

– Det är viktigt att bygga upp den konsultfunktion för alla som kvinnokliniken haft hittills. 90 procent av gynekologerna finns på kvinnoklinikerna i dag och de har över 80 procent av marknaden. Vi har fått tydliga signaler om att de inte vill teckna avtal med andra än sina egna mödravårdsmottagningar, säger han.

Han ser olika lösningar, både med gynekologer som har sin huvudanställning på kliniken och i primärvården, men framför allt en hel del barnmorskor som startar eget.  Och han förutsätter att de barnmorskor som i dag jobbar både i mödravården och på klinik ska kunna fortsätta med det.

Efterlyser konsekvensanalyser

–Jag har svårt att i realiteten se ett bekymmer där. Men oron inför organisationsförändringar är mänsklig och den måste vi hantera på ett bra sätt, säger Gilbert Tribo.

Enligt Thomas Lundström på Vårdförbundet är det mest troliga att barnmorskorna flyttas till primärvården.

– Men  varken konsekvens- eller riskanalyser har gjorts av vad beslutet kommer att få för följder, säger han. Och någon samverkan med de fackliga organisationerna har inte skett i primärvården. Säg att primärvårdsförvaltningen väljer ut vissa områden som man kan tänka sig att ackreditera, vad händer med resten av personalen och patienterna?

Det, liksom barnmorskornas frågor och farhågor, kommer han att ta upp på sitt nästa samverkansmöte med arbetsgivaren.