Skolsköterskorna i Halmstad är upprörda över att deras specialistkunskaper inte värderas i lönesättningen. Samtliga har minst en specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska och många har lång yrkeserfarenhet.

Skolsköterskorna skriver i en insändare i Hallandsposten att de inte ser något av den satsning på specialistkunskaper som utlovades i 2008 års avtal mellan Vårdförbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Spindlar i nätet

– Vi jobbar mycket ensamma och är spindeln i nätet i kontakten mellan skola och myndigheter. Ofta måste vi också ta kuratorernas uppgifter eftersom sådana inte finns på skolorna längre. Jag tycker att en anständig lön vore 30 000 kronor, säger Heléne Zander, skolsköterska på Slottsjordsskolan i Halmstad.

Hennes kollega Ingrid Svensson, skolsköterska på bland annat Nyhemsskolan, tycker inte att det räcker.

– Skolsköterskor har minst fyra års utbildning och här i Halmstad tjänar vi mellan 26 000 och 29 000 kronor i månaden. Om man jämför med andra yrkesgrupper som har lika lång högskoleutbildning är det inte mycket. Jag tycker 35 000 är en rimlig lön, säger hon.

Forskning visar att det under ett yrkesliv inte lönar sig att satsa ett års studier på att bli specialist – inte ens om sjuksköterskan bara är 24 år när utbildningen påbörjas.

Nu vill skolsköterskorna ha svar från politiker i Halmstads kommun: Vad tycker ni det är värt att ha kunniga skolsköterskor?

Vårdfokus har sök ansvariga politiker, men har ännu inte fått något svar.