Enligt skolsköterskorna har kommunens barn- och skolnämnd liksom chefen för barn- och skolförvaltningen känt till situationen sedan april 2010. Ändå har ingen förändring skett.

Skolsköterskorna påtalade bristerna i ett brev till nämnden senast i februari. De har fått ett muntligt besked om att ett avtal om skolläkare har undertecknats. Men i övrigt har de inte fått några svar alls från kommunen. Därför ber de nu Socialstyrelsen om att inspektera skolhälsovården i Sollefteå.

– Jag får inte svära, men vi tycker att det är jobbigt. Vart fasen ska man vända sig, vi får inte gehör någonstans ifrån. Med Socialstyrelsens hjälp hoppas vi få någon ordning på det här, säger skolsköterskan Anna Söderström som är den som formellt skickat in en begäran om tillsyn till Socialstyrelsen.

Vårdfokus har utan resultat sökt förvaltningschefen och nämndens ordförande för en kommentar.