Det är forskare vid Karolinska institutet som jämfört drygt 5 500 gravida kvinnor inskrivna på Södra BB i Stockholm – som arbetar enligt ABC – med nästan 9 400 kvinnor som födde barn på Södersjukhusets ordinarie förlossningsavdelning mellan mars 2004 och juli 2008.

Resultatet visar att kvinnorna – både förstföderskor och omföderskor – i Södra BB-gruppen hade färre akuta kejsarsnitt än kvinnorna i kontrollgruppen. Bland omföderskor var också förlossningar med sugklocka färre, samtidigt som fler kvinnor i kontrollgruppen utnyttjade ryggbedövning.

Lika låg dödlighet

När det gäller syrebrist, låg Apgarpoäng eller perinatal dödlighet fanns det inga skillnader mellan grupperna.

Enligt forskarna kan slutsatsen dras att barnmorskeledd, småskalig och sammanhållen mödra-, förlossnings- och BB-vård minskar andelen medicinska ingrepp utan att hota mammans eller barnets hälsa. Detta under förutsättning att samma medicinska riktlinjer används som inom ordinarie vård.