– Vi har tagit kontakt med SKL i Stockholm för att få rådgivning och vägledning. Vi måste få utrett vad som gäller, hur vi ska kunna låsa om de äldre och ändå säkra en god och trygg vård.

Socialstyrelsen sågar alla era åtgärder, bland annat att ni fortsätter låsa om dementa efter samtycke från anhöriga, hade ni räknat med det?

– Nej, det hade vi inte. Vi har tillsatt 17 nya tjänster och gett svar på samtliga punkter. Men Socialstyrelsen menar att man inte kan få presumtivt samtycke från anhöriga om att få låsa dörren om gamla och dementa som inte kan uttrycka sin egen vilja om detta. Nu vet vi inte hur vi ska förhålla oss till de anhörigas vilja och Socialstyrelsens krav.

Handlar de inte helt enkelt om bättre bemanning?

– Jo, men bemanning kan inte ersätta allt. En personal kan inte finnas tillgänglig för varje vårdtagare hela tiden, det går inte.

Varför klarar ni inte att leva upp till Socialstyrelsens krav?

– Socialstyrelsen och vi gör olika tolkning när det gäller trygghet och säkerhet på våra vård- och äldreomsorgsboenden. Det måste vi få vägledning kring. Alla kommuner i Sverige har mer eller mindre omlåsningar i sina boenden, det har Socialstyrelsens granskning visat.

– Det här problemet gäller inte bara oss utan många boenden runt om i landet. Vi ska absolut göra det som krävs av oss enligt både lag och andra förhållningsregler. Men i dag är det otydligt, annars skulle vi ha gjort något annat.

Hur är det att vara gammal och dement i Piteå i dag?

– Det är tryggt och säkert. Jag tycker det. Det är ingen större skillnad i dag jämfört med tidigare. Men vi tar absolut allvarligt på kritiken, det är inte fråga om det. Våra äldre har större omsorgsbehov i dag. Fler är dementa. Vi har större omsorgstyngd. Samtidigt har regeringen beslutat att den enskilde ska ha större inflytande över sin vård och omsorg. Nu måste vi ta ett helhetsgrepp kring detta.