I förra veckan berättade Vårdfokus att Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm tänkte be regeringen om mer pengar för att beta av den hög av klagomål som flutit in till enheten för klagomål sedan årsskiftet.

Då tog Socialstyrelsen över klagomålshanteringen och samtidigt de över      2 000 ärenden som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, inte hunnit avgöra innan den nya lagen om patientsäkerhet trädde i kraft vid nyår.

Sedan dess har högen fyllts på med nära tusen nya ärenden och anmälningarna fortsätter att strömma in samtidigt som handläggarna dels skulle utbildas, dels i en del fall har fått börja om med ärendena från HSAN eftersom de numera ska utredas ur ett systemperspektiv.

Många har oroats över att högen med klagomålsärenden växer, också myndigheten själv, och uppenbarligen också regeringen.