– Jag ska till departementet i morgon för att be om ytterligare resurser för att beta av den puckel som uppstått, sa Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, på Dagens medicins patientsäkerhetskonferens i Stockholm i dag.

3 000 ärenden

Mer än 3 000 ärenden väntar på att avgöras och att föra över resurser till klagomålshanteringen är en av myndighetens stora utmaningar. Just nu deltar tillsynsenheterna i arbetet.

Till de områden som måste utvecklas i patientsäkerhetsarbetet listade Lars-Erik Holm ett mer pragmatiskt sätt än hittills att göra vårdskademätningar på, nu då det blivit ett uppdrag från regeringen att göra upprepade sådana. Det sätt som hittills har använts skulle innebära en granskning av 16 000 journaler och ta för mycket resurser i anspråk.

– Det är också viktigt att tydliggöra vem som är högsta ansvariga för patientsäkerheten i varje organisation. Patientsäkerhetsforskningen behöver också utvecklas och tillföras resurser, sa han.

Sjuksköterskornas roll

Läkaren Martin Wohlin från Akademiska sjukhuset i Uppsala frågade socialministern Göran Hägglund om inte utbildning av sjuksköterskor och läkare är helt avgörande för att lyckas med patientsäkerhetsarbetet. 

– Vi måste höja den allmänna utbildningsnivån, det är en nyckelfaktor. Vi kan komma att förstärka utbildningen och det kan också vara något vi tar med i kriterierna för ersättning, svarade Göran Hägglund.

Samtidigt påminde ministern om de prestationskrav som gäller i år för att komma i åtnjutande av de stimulansmiljoner som regeringen delar ut till ett förbättrat patientsäkerhetsarbete.  Som Vårdfokus tidigare har berättat satsar regeringen sammanlagt 2,5 miljarder kronor till och med 2014 för att utveckla patientsäkerheten.