Alla sjukhuskliniker men inte alla vårdcentraler hade någon form av registrering av vårdrelaterade infektioner. Men ingen av vårdcentralerna, få av medicinkliniker och bara hälften av kirurgklinikerna följde upp resultaten av sina registreringar i sitt  system för egenkontroll.  

Det var i höstas som Socialstyrelsen genomförde en nationell granskning av vårdgivarnas arbete med vårdhygien av samma slag som den som gjordes 2006. Vårdfokus skrev om resultaten för någon månad sedan och i dag kom Socialstyrelsens rapport. I den konstaterar Socialstyrelsen att sjukvårdens arbete med vårdhygien har blivit avsevärt bättre sedan 2006, men det finns en del kvar att göra. 

En god vårdhygien kräver en medvetenhet och den stimuleras av resultatåterföring och kompetensutveckling. Bristande uppföljningar och utvärderingar leder ofta till att problemområden förnekas, skriver Socialstyrelsen i sin sammanfattning.