– Det finns helt enkelt inte tillräckligt många sjuksköterskor att anställa, säger Marianne Kock som är ordförande för Vårdförbundets sektion vid Karolinska Huddinge.

Platser finns men inte personal

Hon anser att landstinget i Stockholm inte erbjuder konkurrenskraftiga löner. Inför sommaren ser läget mycket problematiskt ut och redan nu är det svårt att med bemanningen.

– Vi har fått resurser att öppna ett stort antal nya vårdplatser under 2011, det finns pengar och lokaler, men det saknas personal.

Problemen har funnits länge

Landstingets revisorer har riktat skarp kritik mot landstingsstyrelsen för den stora bristen på vårdplatser. Revisorerna anser att landstingsledningen har dröjt med övergripande strategiska beslut trots att problemen med överbeläggningar varit väl kända i flera år.

I dag kom alltså politikernas svar. Alliansen som styr landstinget avser att satsa 47 miljarder på att bygga ut sjukvården under den närmaste tioårsperioden. 500 nya vårdplatser ska skapas fram till 2015. Dessutom vill alliansen bygga nya patienthotell, utöka öppettiderna vid närakuterna och att fler äldre fortare ska komma till den geriatriska vården.

Inte bara en fråga om resurser

– Det behövs också ett bättre samarbete med kommunerna. Antalet patienter som är färdigbehandlade och ligger och väntar här på Huddinge för att få komma till en kommunplats motsvarar en hel vårdavdelning, säger Marianne Kock.

Hon anser att allt inte bara handlar om resurser, utan också om arbetssätt och att ta tillvara den kunskap som finns bland annat hos sjuksköterskorna. För Huddinges del anser hon att det även behövs satsningar på bättre kommunikationer så att personal som arbetar på obekväma tider kan ta sig till och från jobbet på ett säkert sätt.