Att få några konkreta svar från arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting,  mitt under brinnande avtalsförhandlingar är inte det lättaste. Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation,  vill helst prata om stora partsgemensamma frågor, som vikten av att bena ut sjuksköterskans framtida roll, jämställdhet på arbetsplatserna och framtidens kompetensförsörjning.

Men när det gäller frågan som Vårdförbundet gjort till sin viktigaste, kravet på centrala regleringar kring hälsosammare arbetstider för nattarbetare, är det tydligt att arbetsgivarorganisationen vill något helt annat.

– Våra medlemmar uppskattar att man kan råda över saker själva. Vår grundinställning är att vi inte ska ha för många centrala överenskommelser och vi har inget krav från våra medlemmar på att införa mer centrala regleringar när det gäller arbetstider, säger Ingela Gardner Sundström.

Flexibilitet viktigast

Enligt Vårdförbundet behövs det centrala regleringar om återhämtning efter nattarbete eftersom det inte fungerar med lokala avtal på alla arbetsplatser. Lokala avtal kan dessutom sägas upp när som helst.

Men bilden av att bristen på centrala regleringar lett till tuffa scheman som riskerar både anställdas hälsa och patientsäkerheten delas inte av SKL.

– Det är inte signalen vi får från våra medlemmar.

Och även om det skulle vara så att lokala avtal inte fungerar lika bra överallt är det inte skäl nog för att skapa centrala lösningar som går ut över alla "till priset av mycket kreativitet", säger Ingela Gardner Sundström.

När det gäller frågan om lön vill ni ha ett avtal som löper tills vidare för att få stabilitet och långsiktighet i landsting och kommuner. Men när det gäller arbetstider vill ni ha lokala avtal som lätt kan sägas upp? Behövs inte långsiktigheten och stabiliteten där också?

– Det upplever jag att vi har. Långsiktigheten ska inte vara ett hinder för flexibilitet.

Enligt Ingela Gardner Sundström skulle SKL:s intresse för regler kring nattarbete öka om det fanns forskning som tydligt pekade på en koppling mellan exempelvis vårdskador och arbetstider.

– Det är viktigt att man inte bara tror utan att man vet, säger hon.

I stället vill hon lyfta fram undersökningar som visar att inflytande över de egna arbetstiderna gör att anställda presterar bättre.

Olika bilder av verkligheten

Om ni inte lyckas komma överens med Vårdförbundet om arbetstidsregleringar i avtalet, är det här med nattarbetstider något ni kan tänka er att partsgemensamt arbeta vidare med på något annat sätt?

– Absolut. Det är viktigt att vi inte har för stort avstånd mellan våra bilder av verkligheten. Det är av godo att jobba sig igenom sådana här frågor för att få en mer gemensam bild.

När det gäller frågan om lön är Ingela Gardner Sundström försiktig med att uttala sig alltför konkret. Hon berättar att SKL och Vårdförbundet för viktiga samtal om verksamhetsutveckling och att en bra lönebildning är ett viktigt stöd för att driva exempelvis kompetensutveckling på en arbetsplats.

Lutar det åt att ni kommer att teckna ett icke nivåbestämt avtal?

– Där har vi inte slutfört våra diskussioner.

Vårdförbundet förhandlar i år tillsammans med Sjukgymnastförbundet för att få till ett avtal med SKL.