Det visar Vådbarometern 2010 – en undersökning som årligen görs i landets regioner och landsting för att ta reda på vad den vuxna befolkningen har för attityder till svensk hälso- och sjukvård. Även befolkningens kunskaper om och förväntningar på vården mäts. Alla landsting deltar förutom Region Gotland.

För riket totalt är det 65 procent som har förtroende för hälso- och sjukvården på den ort där de bor. Men skillnaderna är stora mellan olika regioner och landsting.

Sjuka har lägre tankar om vården

Förtroendet för sjukhusen är större än för vårdcentralerna i primärvården. Däremot uppfattas väntetiderna inom primärvården som mer rimliga.

Hela 82 procent av befolkningen tycker att de har tillgång till den vård de behöver. Men uppfattningen skiljer sig åt beroende på hur sjuka de som har svarat är. Av dem som uppger att de har ett dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd upplever 20 procent att de inte har tillgång till den sjukvård de behöver. För befolkningen som helhet är motsvarande siffra 8 procent.