Som Vårdfokus kunde berätta i förra veckan avled nyligen en tvåårig pojke på sjukhuset i Halmstad efter att ha insjuknat i influensa A(H1N1), den så kallade svininfluensan.
 
Men enligt Hallandsposten upptäcktes viruset först efter att pojken hade avlidit.

Barnet vårdades fem dygn på barnkliniken med hög feber och andningssvårigheter, utan att det ställdes någon diagnos. Trots att det var influensatider testades pojken inte för virus. Det var först sedan han hade förts över till intensivvårdsavdelningen som ett virustest utfördes, på initiativ av en sjuksköterska. När provsvaret väl kom var pojken redan död.

En annan omständighet som kan ha bidragit till att diagnosen uteblev var att föräldrarna inte kunde göra sig förstådda och berätta hur pojken hade insjuknat. Föräldrarna pratar inte svenska. Trots det dröjde det fyra dagar innan en tolk var på plats.

Chefsläkaren på sjukhuset, som är den som beslutar om lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen, har begärt en händelseanalys av fallet för att kartlägga vad som har hänt.