Det är Ulf Ekelund, docent och överläkare vid Lunds universitetssjukhus, som inför hösten vill starta en studie som undersöker hur patienter med hjärtinfarkt reagerar på syrgas jämfört med patienter som inte får behandlingen.

Tidigare studier har nämligen visat att friska frivilliga som får syrgas paradoxalt nog får en minskad syrgasleverans ut i blodet. Hos dessa personer minskade hjärtats pumpning med 10 procent och blodflödet i kranskärlen med 20 procent.

Ingen evidens

Enligt Ulf Ekelund har man tagit för givet att syrgas minskar skadorna som hjärtinfarktspatienter kan få till följd av syrebrist i hjärtat – eftersom det just är bristande syresättning av hjärtmuskeln som är farligt hos dessa patienter.

Men några bevis för att det verkligen är så tycks inte finnas.

– Syrgasleveransen ut i kroppen minskar om man ger syrgas till friska frivilliga. Så den minskade pumpningen av hjärtat och det minskade blodflödet i kranskärlen är en farmakologisk effekt av syrgasen, inte en reflex, säger Ulf Ekelund.

Etiskt försvarbart

I studien, som är tänkt att genomföras tillsammans med hjärt-MR-gruppen i Lund, ska man jämföra storleken på hjärtinfarkter hos patienter som får syrgas i ambulansen på väg in till sjukhuset med infarkten hos patienter som inte får det.

Uppstår det inte några etiska problem när man har en kontrollgrupp som inte får syrgas?

– Inga som jag ser det. Det finns inga bevis för att syrgas gör nytta vid hjärtinfarkt, säger han.