Det är ett utvecklingsföretag i Linköping som har tagit fram ett bärbart, trådlöst instrument med mätsensorer. Testet bygger på att självmordsbenägna personer reagerar annorlunda än andra på förändringar i omgivningen.

Under femton minuter får personen lyssna på ett mönster av toner samtidigt som sensorer registrerar blodgenomströmningen, pulsen och svettningen i fingertopparna.

Testet är utvecklat av Lars-Håkan Thorell, docent i experimentell psykiatri. I tidningen Ny Teknik berättar han att det finns  ett samband mellan självmordsbenägenhet och aktiviteten i svettkörtlarna, något som finns belagt empiriskt i flera studier.

Testet har prövats på Redakliniken i Linköping och är än så länge bara avsett för deprimerade personer inom den psykiatriska vården. Men enligt Lars-Håkan Thorell kan testet på sikt komma till användning även inom primärvården, militären, på häkten och i fängelser. 

Förening för prevention kritisk

Gunilla Wahlén, ordförande i Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, är dock kritisk.

– Man vet en hel del redan om vilka som är i farozonen för att ta sina liv. På häkten vore det bättre att titta till personerna, vara i närheten och bedöma självmordsrisken, i stället för att ta ett prov. Testresultat kan aldrig ersätta det personliga mötet med en professionell, säger hon.