All försäljning av cigaretter, snus och annan tobak på säljställen i sjukhusets lokaler upphör från och med lördag.

Sedan den första januari 2008 är så gott som alla landstingets lokaler, bilar och närmaste omgivningar rökfria zoner. Rökning inom sjukhusområdena är bara tillåten på särskilt utmärkta platser utomhus.