De senaste tre veckorna har tre kvinnor lagts in på Visby lasarett med konstaterad blodförgiftning. Samtliga hade nyligen fött barn och var infekterade med grupp A-streptokocker.

En fjärde nyförlöst mamma har också fått feber och en streptokockinfektion. Hon behövde däremot inte läggas in på sjukhus.

Okänd smittkälla

Enligt hygienläkarkonsulten Carl-Gustav Sundin på Gotland går det inte i nuläget att avgöra varför dessa personer drabbats inom relativt kort tid.

Bakterieprover har skickats för typning. Om det visar sig att det är samma bakterie som drabbat alla skulle det stärka misstanken om att smittan kan ha skett på förlossningen.

Även om det är ännu okänt var smittan kommer ifrån genomförs i dag, torsdag, en sanering av lokalerna.

Total genomgång

– Vi har bland annat desinficerat handduschar, pratat om följsamhet i de basala hygienrutinerna, städat igenom lokalerna och  tagit prover. Men vi har inte hittat någon smittbärare hittills, säger Carl-Gustav Sundin.