Treåringen, som hade fastnat med sin hjälm togs snabbt ner av personalen på dagiset, men var då medvetslös. Barnet dog senare. En sjuksköterska anmäler nu ambulanssjukvården i Gävleborg till Socialstyrelsen.

Två ambulanser skickades till platsen, men enligt anmälaren kunde personalen inte skapa fri luftväg på barnet eftersom ambulanserna saknar den utrustning som behövs, endotrakealtuber för barn.

Dessutom saknas rätt mask-storlekar för att kunna ventilera barn i ambulanserna, skriver den anonyma sjuksköterskan i sin anmälan till Socialstyrelsen.

"Låg kompetens"

Sjuksköterskan skriver också att kompetensen hos länets ambulanssjuksköterskor är för låg. De flesta saknar vidareutbildning och flera har ingen klinisk erfarenhet från sjukhus utan har rekryterats direkt från högskolan.

Sjuksköterskan begär att Socialstyrelsen nu utreder händelsen och den eventuella kopplingen till bristande resurser och kompetens inom ambulanssjukvården.

"Inga fel begåtts"

Ambulanschefen Roger Westerlund och överläkare Johnny Hillgren på Gävle sjukhus säger till Gefle Dagblad att anmälaren har fel och att pojken togs om hand på ett fullgott sätt.

– Vi gjorde allt vi kunde för att rädda treåringens liv och hjärt- och lungräddningen fungerade som den skulle under hela vår insats, men tyvärr gick inte treåringens liv att rädda säger Roger Westerlund.

Att intuberingsrör inte kunde sättas in redan under ambulansfärden har inte spelat någon roll, säger överläkare Johnny Hillgren till tidningen.
 
– Det viktiga under en sådan här insats är att syresättningen fungerar och det har den gjort. Utifrån den information som finns så menar jag att utgången hade varit densamma oavsett om intubering skedde på sjukhuset eller i ambulansen.