Socialstyrelsen riktar återigen kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Om inte kliniken bättrar sig hotar vite.

Under två besök i november kunde Socialstyrelsen konstatera att kliniken brister på flera viktiga punkter.

Patienter saknade vårdplaner, tvångsåtgärder som fastspänning i bälte förlängdes på ett sätt som strider mot lagen, anhöriga stoppades felaktigt från att besöka patienter och att bara ha två sjuksköterskor i tjänst under natten, förutom behandlingsassistenter och skötare, kan var en patientrisk, enligt Socialstyrelsen.

Tar åt sig av kritiken

Anita Åkesson, verksamhetschef på kliniken, tar åt sig av kritiken, men säger också att mycket av det Socialstyrelsen kritiserar redan är åtgärdat eftersom tillsynen gjordes i november.

– Besöksförbud är i dag väldigt tydligt reglerat, det sköter vi minutiöst. Vi har också gått igenom samtliga vårdplaner, och alla har i dag sådana utom en patient som kom i torsdag.

Däremot behöver kliniken se över bemanningen och hur tvångsåtgärderna sköts.

– Där måste vi korrigera de rutiner vi har enligt vad lagen säger och se över bemanningen för att bemöta Socialstyrelsens kritik, säger Anita Åkesson.