Sedan 2007 ansvarar ambulansorganisationen i länet för liggande transporter. Transporterna sköts av en person och det finns inga krav på att personalen ska vara legitimerad.

Men ändå används fullt utrustade ambulanser med specialistutbildad personal allt oftare till den här typen av transporter eller till resor som lika gärna hade kunnat göras med en vanlig taxi.

Det hävdar fem sjuksköterskor, varav fyra med specialistutbildning, i en debattartikel i Borås tidning.

De vanliga transportfordon som finns räcker inte till. I besparingssyfte har ett av fordonen dragits in. Dessutom rullar de inte dygnet runt. I stället utnyttjas därför de vanliga ambulanserna, vilket ökar risken för att det inte finns tillräckligt med ambulanser vid akuta händelser.

Sjuksköterskorna kräver nu att deras uppdrag tydliggörs. Om de vanliga ambulanserna även ska användas för rena transporter vill de ha resurser till detta så att inte patientsäkerheten hotas.