Det är en forskargrupp vid Uppsala universitet som tillsammans med forskare i USA gjort upptäckten. De publicerar nu sina fynd i tidskriften PLoS One.

Förutom kroniskt trötthetssyndrom har de även tittat på proteinsammansättningen i ryggvätskan hos patienter som lider av trötthet efter en Borreliainfektion. Symtomen liknar dem vid kroniskt trötthetssyndrom. Men proteinsammansättningen i ryggvätskan skiljer sig markant åt hos de båda grupperna.

Studien visar också att det finns mätbara fysiologiska förändringar hos patienter som lider av långvarig trötthet.