Hösten 2013 är det tänkt att det nya högskoleprogrammet för vårdbiträden och undersköterskor ska köra igång.

Blekinge Tekniska högskola har sedan tidigare ett högskoleprogram för undersköterskor. Nu har Mittuniversitetet i Härnösand, Sundsvall och Östersund också  långt gångna planer på att starta en tvåårig högskoleutbildningen speciellt inriktad på undersköterskor.

Förhoppningen med den nya utbildningen är att arbetsgivarna i förlängningen ska värdera undersköterskornas kompetens högre än i dag.

– Det handlar om att ge en vetenskaplig förankring och lära ut kritiskt tänkande. Undersköterskan ska läras att tänka efter och se om det möjligtvis finns ett bättre sätt, med vetenskapligt stöd, att göra något på, säger prefekten Lisbeth Kristiansen vid institutionen för hälsovetenskap.

Vad blir största skillnaden mot en sjuksköterska?

– Det medicinska ansvaret. Undersköterskan får inte samma medicinska och anatomiska kunskaper, säger hon.

Om utbildningen kommer att fungera som karriärskjuts är däremot oklart. När tidningen Kommunalarbetaren granskade undersköterskor som har vidareutbildat sig visade det sig att de varken har fått högre lön eller nya arbetsuppgifter.