Det här är den första mottagningen i sitt slag i Sverige och den kommer att ha tre läkare och två apotekare. Målgruppen är personer över 80 år som tar minst fem läkemedel.

– Vi räknar med att träffa 15-20 patienter i veckan och gå igenom deras medicinering. Främsta syftet är att förbättra äldres hälsa, att minska risken för biverkningar, onödiga återbesök och inläggning på sjukhus. Som mest har jag sett läkemedelslistor med 41 olika preparat. Det är inte ovanligt att personer över 80 år tar tio läkemedel eller mer dagligen, säger Ulrika Gillespie, apotekare på Akademiska sjukhuset.

Satsningen görs i samarbete mellan Akademiska sjukhuset, primärvården, läkemedelskommittén och Regionförbundet i Uppsala län.