Det är ett viktigt beslut som Kammarrätten har fattat och vi är glada över att ha fått gehör i domstolen, säger vd Einar Vollan på läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD.

 

Han uppmanar landstingen att snabbt besluta om en ny upphandling av HPV-vaccin, som skyddar mot några av de humana papilomvirus som anses ha störst samband med uppkomsten av livmoderhalscancer.

 

Tidigast senhösten

Men alla är inte lika glada

Det är beklagligt att det blivit så här. Vi vill förstås komma igång så snart som möjligt med vaccineringen av flickorna så att de får ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Nu blir detta fördröjt. Tidigast under senhösten i år kommer den allmänna vaccineringen mot livmoderhalscancer att kunna komma igång, konstaterar Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland.

 

Alla de som inte vill vänta kan dock som tidigare vända sig till sin vårdenhet för att få vaccineringen mot livmoderhalscancer men får då betala enligt tidigare avgift.

Begärde prövning

Sanofi Pasteur MSD förlorade landstingens upphandling av HPV-vaccin med begärde överprövning för att man ansåg att flera felaktigheter hade gjorts. Bland annat hade landstingen använt sig av en förlängd avtalstid.

Landstingen ansåg att det finns särskilda skäl för en sammanlagd tid på fyra år och sex månader, fördelad på två år med möjlighet till förlängning i två år och därefter ytterligare möjlighet till förlängning med sex månader.

Men Kammarrätten konstaterar att det i lagen om offentlig upphandling anges att en ramavtalstid endast får sträcka sig längre tid än fyra år om det finns särskilda skäl.

Landstingen har inte visat att det finns några särskilda skäl för en längre ramavtalstid än fyra år. Däremot kan klausulen om möjlighet till förlängning i sex månader komma att begränsa konkurrensen på ett otillbörligt sätt anser Kammarrätten och har beslutat att upphandlingen ska göras om.

Beslut fattades 2008

Redan 2008 fattade Socialstyrelsen beslutet att vaccin mot livmodershalscancer ska finnas tillgängligt för alla svenska flickor i årskurs fem och sex från och med 1 januari 2010. Så har det inte blivit på grund av rättsprocessen kring vilket HPV-vaccin som ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet pågått.

Nyligen JO-anmäldes rättsprocessen kring upphandlingen av den kristdemokratiska riksdagsledamoten Caroline Szyber.